MEMBER LOGIN

MEMBER LOGIN

 
작성일 : 18-05-06 00:31
[2018년] 세례10명이상 준교회들 세부선교여행
 글쓴이 : 동행
조회 : 4,038  2018년 4월15일 부터 18일 까지 한작운 소속 세례많이준 교회들과, 20명 이상 부흥시킨 교회들과, 5년이상 꾸준히
후원하는 교회들 14쌍 목회자 부부가 필리핀 세부에 다녀왔다. 선교지 방문과 맛사지와 관광으로 지친몸과 마음을
쉬는 복된 시간을 가졌다.


 
   
 

                                                                이용약관  |  개인정보취급방침  |  이메일주소 수집거부  |  온라인문의  |                                          
FAX : 02-474-0625